naar top
Menu
Logo Print

NVSM Service Monitor

Staat van de sector in 2014

Sinds 2006 zet de NVSM een enquête uit onder haar verenigingsleden en de laatste jaren ook onder de leden van de NVSM LinkedIn-groep, AFSMI, SLF en Heliview. Het onderzoek en het opstellen van de samenvatting van de beantwoorde vragen wordt ieder jaar in samenwerking met de Universiteit Maastricht uitgevoerd.
De onderwerpen die in deze enquête aan bod komen gaan over de wijze waarop de serviceorganisatie is opgezet, waar hun werkgebied is, hoe de samenstelling is van de organisatie, maar gaat tevens over de verschillende kentallen, omzetcijfers, tarieven, kostenstructuur en salarisgegevens. Daarnaast wordt aandacht besteed aan opleiding en training, klantengroepen, contractvormen, automatisering en technologie en toekomstige ontwikkelingen.
De uitkomsten geven een goed beeld van de ontwikkelingen over meerdere jaren. Het rapport levert dan ook een waardevolle bijdrage aan het benchmarken van uw eigen organisatie aan andere serviceorganisaties van een groot aantal representatieve bedrijven. Het rapport over het afgelopen jaar is in juni toegezonden aan alle deelnemers aan deze enquête.

Diegenen die geïnteresseerd zijn in dit rapport, maar niet mee hebben gedaan aan de enquête, kunnen het rapport bestellen via het secretariaat van de NVSM in Nijkerk (info@nvsm.nl) . Er zijn nog een aantal rapporten beschikbaar. De prijs is € 75,- excl. btw.

SERVICE MAGAZINE

SERVICE MAGAZINE

+31334637977
+31334637976