naar top
Menu
Logo Print

Sineax DM5S

magazine
Deze sterkstroommeetomvormer is een vrij programmeerbaar instrument voor elektrische parameters, met een hoge nauwkeurigheid (klasse 0,2) geschikt voor bewakings- en retrofittoepassingen. Die nauwkeurigheid wordt gehaald met het onderbrekingsvrije meetprincipe en de automatische omschakeling van het meetbereik. Ook zonder voedingsspanning is het instrument m.b.v. de CD Manager software snel te programmeren. De meetwaarden worden weergegeven op de analoge DC-stroomuitgangen of de Modbus interface. DM5S ondersteunt tot 32 energietellers, waarvan elk vrij toegekend kan worden aan een meetgrootheid en tarief. Zo kan de resolutie bijgesteld worden voor toepassingen met korte meettijd